BIP 

 

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny
  Janik, ul. Szkolna 21
  27-415 Kunów
 • /fax 41 26 11 225

  

Środa 23.09.2020

 

           

 

 

 WIĘCEJ »

                   WIĘCEJ »

Liczba wyświetleń

liczba odwiedzin: 265367

Mapa

WIEDZA JEST DRUGIM SŁOŃCEM DLA LUDZI

KOMUNIKAT 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Dla Uczniów - najlepszych wyników w nauce, wytrwałości i motywacji w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz tego, aby osiągnięte umiejętności życiowe były dla Was drogowskazem i solidnym fundamentem do budowania Waszej przyszłości.
Dla Nauczycieli - dużo zadowolenia z wykonywanej pracy, wiele zdrowia i wytrwałości, które pozwolą osiągnąć sukces zawodowy i szczęście osobiste.
Dla Rodziców - aby doświadczali dużo miłości i radości ze strony swych dzieci, za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie. W każdym dziecku drzemie ogromny potencjał, który dzięki współpracy ze szkołą zostanie właściwie wykorzystany.
Aby ten rok szkolny przyniósł wiele zadowolenia z wielkich i małych osiągnięć, żeby obfitował w życzliwość i szacunek.
1 września 2020r to 81 rocznica wybuchu II wojny światowej – delegacja naszej społeczności szkolnej w obecności władz samorządowych na czele z Burmistrzem MiG Kunów Panem Lechem Łodejem złożyła hołd poległym żołnierzom w obronie Ojczyzny.

Informacja !!!
Dla Rodziców i Uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 - prosimy o zapoznanie się z plakatami.
Spotkania z wychowawcami odbywać się będą przed szkołą zgodnie z podanym wcześniej harmonogramem, w razie niesprzyjających warunków pogodowych na sali gimnastycznej - prosimy wówczas o zabranie maseczki.

   

Szanowni Rodzice !
Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się korona wirusem.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki (boisko, plac zabaw)
Pierwsze ważne informacje o funkcjonowaniu naszej placówki w okresie epidemii będą przekazane podczas rozpoczęcia roku szkolnego. W miarę możliwości zapraszamy Uczniów wraz z Rodzicami.
1 września 2020r
godz. 8.00- Przedszkolaki grupa młodsza i starsza
godz. 9.00 – Uczniowie klas I – III
godz. 10.00 – Uczniowie klas IV-VI
godz. 11.00 – Uczniowie klas VII – VIII

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

w sprawie terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziału przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Kunów w roku szkolnym 2019/2020.                                                              

Zarządzenie.doc

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 połączone

z rozdaniem świadectw odbędzie się

26 czerwca 2020 roku.

Ze względu na pracę szkoły w reżimie sanitarnym i sytuację pandemiczną organizacja zakończenia roku szkolnego będzie następująca:

godz. 8.00 klasa I

godz. 8.30 klasa II

godz. 9.00 klasa III

godz. 9.30 klasa IV, klasa O ( 6- latki, które w roku szkolnym 2020/2021 w rozpoczynają naukę w 1 klasie).

godz. 10.00 klasa V

godz. 10.30 klasa VIa

godz. 11.00 klasa VIb

godz. 11.30 klasa VII

godz. 12.00 klasa VIII

· uczniowie poszczególnych klas przychodzą na określoną w harmonogramie godzinę, wyposażeni w maseczki i rękawiczki

· zachowują między sobą bezpieczny odstęp i nie gromadzą się,

· spotkania z wychowawcami uzależnione są warunkami pogodowymi będą odbywać się przed budynkiem szkoły lub na korytarzu szkolnym

· po zakończeniu wydawania świadectw dla każdej grupy uczniów dezynfekujemy i wietrzymy korytarz.

· o odbiór świadectw proszeni są głównie uczniowie klas VIII,

· uczniowie pozostałych klas mogą odebrać świadectwa w późniejszym terminie, dowolnym dla siebie jeżeli taka będzie decyzja rodziców / prawnych opiekunów,

· w tym dniu do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami chorymi i przebywającymi na kwarantannie.

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Janiku
Anna Buczkowska

KOMUNIKAT !

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Prosimy Rodziców i uczniów, by zwrot odbywał się w miarę możliwości o ustalonych godzinach przedstawionych w harmonogramie. Przy obecnej liczebności klas pozwoli to na pewno na zachowanie dystansu społecznego. Gdyby były osoby, które nie mogą się rozliczyć z biblioteką w podanych godzinach prosimy o kontakt ze szkołą, nauczycielem bibliotekarzem lub wychowawcą klasy.

22.06.2020r. Klasa VIII - godz. 8.00 – 10.00

Klasa VII - godz.10.00 – 12.00

Klasa VI a - godz. 12.00 – 14.00

23.06.2020r. klasa VI b - godz. 8.00 – 10.00

Klasa V - godz.10.00 -12.00.

Klasa IV - godz. 12.00 – 14.00

24.06.2020r. Klasa III - godz. 8.00 – 10.00

Klasa II - godz.10.00 – 12.00

Klasa I - godz. 12.00 – 14.00

UWAGA!

PROCEDURY ZWROTU WYPOŻYCZONYCH PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK.

1. Podręczniki zwracamy w kompletach, usuwamy foliowe okładki i zapisane ołówkiem notatki, zwracamy uwagę na czystość i estetykę książek.

2. Oddawane podręczniki należy zapakować w jednorazową torbę, a na niej nakleić kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz datą oddawanych książek.

3. Książki będą zwracane przy drzwiach wejściowych do szkoły.

4. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Książki trafią do przygotowanego pomieszczenia na kwarantannę.

5. Rodzic/uczeń dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien mieć założoną maseczkę i rękawiczki.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany będzie do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Kochani ósmoklasiści!

Przed Wami niezwykle ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty.

16 czerwca 2020 (wtorek), godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

17 czerwca 2020 (środa), godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z matematyki

18 czerwca 2020 (czwartek), godz. 9:00 - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Życzymy Wam, aby lata nauki zaowocowały dobrymi wynikami na egzaminie.

Niech spełnią się Wasze oczekiwania i każdy z Was dostanie się do nowej wymarzonej szkoły.
Podczas egzaminu niech towarzyszy Wam skupienie oraz wiara we własne siły. Powodzenia !

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy szkoły

Komunikat!!!
Na bieżąco informujemy Rodziców uczniów klasy VIII

o wytycznych przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w reżimie sanitarnym.

Proszę pamiętać o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas egzaminu.

Przypominamy !

Dzień 11 czerwca jest dniem wolnym od zajęć – Boże Ciało.

Dzień 12 czerwca jest DODATKOWYM dniem wolnym od zajęć DYDAKTYCZNYCH ( również w przedszkolu)

Dni 16 – 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć – egzaminy ósmoklasisty.

Szanowni Państwo!

W związku z organizacją dyżurów wakacyjnych

w przedszkolach publicznych w gminie Kunów, prosimy

o zgłaszanie dzieci przez rodziców, którzy nie mogą pogodzić pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem w okresie wakacji.

Wybrane placówki będą organizować opiekę nad dzieckiem zgodnie z reżimem sanitarnym i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

Deklaracje zgłoszeniowe prosimy przesyłać na e-maila: sppjanik@poczta.onet.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2020 r.

Dyżury będą pełniły:

01-31 lipca 2020 - Publiczne Przedszkole w Kunowie

03-16 sierpnia 2020 - Oddział Przedszkolny w Wymysłowie

17-31 sierpnia 2020 - Publiczne Przedszkole w Janiku

Wszystkim Dzieciom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janiku

– tym małym, średnim i dużym z okazji święta Dnia Dziecka

uśmiechu i radości na każdy dzień,

dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe

oraz nieustannie otaczającej miłości najbliższej rodziny,

niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą.

życzą: Dyrektor, Grono Pedagogiczne ZSP w Janiku

 

Informacja do Rodziców

Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej zmieniającymi rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- od 25 maja 2020r. istnieje możliwość zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III,

- od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ( proszę o zgłaszanie się chętnych uczniów do wychowawcy, a wówczas zostanie ustalony harmonogram spotkań)

- od 1 czerwca 2020 r. uczniowie szkoły podstawowej mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne (proszę o zgłaszanie się chętnych uczniów do wychowawców)

Szkoła w chwili obecnej będzie pracowała zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Rodzice, którzy zadeklarują uczęszczanie dziecka do szkoły od 25 maja b.r. będą zobowiązani do zapoznania się z procedurami, które dostępne są w placówce oraz do złożenia u dyrektora szkoły stosownych oświadczeń. Pozostałe ustalenia będą omówione na terenie placówki.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie dziecka w domu z obawy o jego zdrowie i swojej rodziny nadal będzie kontynuowana praca na odległość.

Proszę o zapoznanie się Rodziców uczniów klas I –III z przesłaną informacją ze szkoły na podane przez Państwa do wychowawców adresy poczty elektronicznej.

Anna Buczkowska – Dyrektor ZSP w Janik

KOMUNIKAT !

Na podstawie § 11o ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 781) w związku ze zmianą terminów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zmienia się terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z 21-23 kwietnia 2020 r. na 16-18 czerwca 2020 r. Pozostałe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostają bez zmian.

Anna Buczkowska - Dyrektor ZSP w Janiku

 

Komunikat do Rodziców III
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020, poz.780) od 6 maja 2020r. wznawia pracę Publiczne Przedszkole
w Janiku. Placówka będzie dostępna przede wszystkim dla dzieci, których rodzice nie mogą pogodzić obowiązków zawodowych z zapewnieniem opieki
w miejscu zamieszkania. Przedszkole w chwili obecnej będzie pracowało zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
Dyrektor przedszkola wprowadza procedury w związku z otwarciem placówki podczas pandemii COVID-19 w następującym zakresie:
• organizacja opieki,
• higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
• postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub personelu podmiotu,
• zasady współpracy przedszkola z sanepidem,
• zasady współpracy dyrektora z organem prowadzącym,
• organizacja żywienia,
• środki ostrożności na etapie przyjęcia dostawy produktów spożywczych,
• przestrzeganie dobrej praktyki higienicznej,
• bezpieczeństwo spożywania posiłków,
• postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej.

Rodzice, którzy zadeklarowali uczęszczanie dziecka do przedszkola od
6 maja będą zobowiązani do zapoznania się z procedurami, które dostępne będą w placówce oraz do złożenia u dyrektora przedszkola stosownych oświadczeń. Pozostałe ustalenia będą omówione na terenie placówki.
Stopniowe uruchamianie pracy przedszkola w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania naszej placówki. Przedszkole będzie przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W przypadku, gdy rodzice zdecydowali się na pozostanie dziecka
w domu z obawy o jego zdrowie i swojej rodziny nadal będą wspierane w pracy przez wychowawców.
Anna Buczkowska – Dyrektor ZSP w Janiku

Drodzy Rodzice przedszkolaków ZSP w Janiku!
Proszę o zapoznanie się z komunikatem Kuratorium Oświaty w Kielcach (link poniżej) i zgodnie z informacją uzyskaną od wychowawców proszę o przesłanie na pocztę elektroniczną szkoły oświadczeń.
O podjętych dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
Anna Buczkowska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku
https://kuratorium.kielce.pl/…/men-informuje-otwieramy-prz…/

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI !
Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku:
Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca 2020 r. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu poznacie do 31 lipca. Szkoła otrzyma również wtedy zaświadczenia.
Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco.

 KOMUNIKAT
W ramach kontynuacji kształcenia na odległość każda klasa od 20 kwietnia 2020r realizuje tygodniowy plan lekcji, który obowiązywał do 11 marca 2020r.
Szczegółowe informacje dla poszczególnych klas przekażą wychowawcy.
Anna Buczkowska - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Janiku                                                  

KOMUNIKAT!

Kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26 kwietnia . W naszej placówce nadal koordynatorem pracy w poszczególnych klasach będzie wychowawca.
Przesunięciu ulega termin egzaminu dla klasy VIII oraz terminy rekrutacji do szkół średnich. O wszelkich ustaleniach będziemy informować Rodziców i uczniów na bieżąco.

 

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA  ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO

W JANIKU

 

Na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410i 492),

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),

po uzgodnieniu z organem prowadzącym Szkołę ustala się następujący sposób pracy zdalnej szkoły w okresie

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.:

 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole będzie prowadzić kształcenie na odległość.

 2. Rozpocznie się kontynuacja realizacji podstawy programowej.

 3. Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów (w klasach IV-VIII), przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość, dokonają weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 4. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana zwykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodręczniki.pl), Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

 5. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość będzie wykorzystywać adresy poczty elektronicznej uczniów lub ich rodziców/opiekunówprawnych, a w razie potrzeby także numery telefonów uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

 6. Nauczyciele edukacji przedszkolne i wczesnoszkolnej mają obowiązek poinformowania rodziców/opiekunów prawnych o przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 7. Harmonogram zajęć zdalnych poszczególnych grup wiekowych i klas ustalony z nauczycielami będzie uwzględniał równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia, zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 8. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Zatem każdy wychowawca w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi określi formy i zasady kontaktu i konsultacji nauczyciela z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniami.

 9. Wychowawcy przekażą uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym ramowy rozkład dnia i tygodniowy plan zajęć, który również będzie zamieszczony na stronie i profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebooku.

 10. Nauczyciele mają obowiązek określić i poinformować rodziców/opiekunów prawnych, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.
 11. Nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców/opiekunów prawnych o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka w ramach zajęć rewalidacyjnych.
 12. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują zestaw zabaw i ćwiczeń, które uatrakcyjnią uczniom czas spędzany w domu.

 13. Szkolni pedagodzy pełnią dyżur dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych w ustalonych przez siebie godzinach.

 14. Wszyscy prowadzący zajęcia mają obowiązek ich dokumentowania według przyjętego wzoru.

 

INFORMACJA
Wszystkie dzieci zgłoszone na rok szkolny 2020/2021

do Publicznego Przedszkola i do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku

zostały przyjęte.
Placówka jeszcze dysponuje wolnymi miejscami.Zapraszamy
 

klasa VII

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

fizyka

j. polski

matematyka

wych. – fiz.

historia

plastyka

j. angielski

religia

geografia

j. polski

matematyka

muzyka

 

j. niemiecki

chemia

j. polski

informatyka

biologia

matematyka

j. angielski

 

klasa VIII

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

matematyka

fizyka

j. polski

informatyka

wiedza o społ.

j. angielski

biologia

j. polski

matematyka

wych. – fiz.

geografia

 

j. angielski

j. polski

historia

j.niemiecki

chemia

eduk. dla bezp.

religia

 

klasa IV

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

matematyka

j. polski

wych. – fiz.

przyroda

informatyka

j. niemiecki

religia

j. polski

matematyka

plastyka

j. angielski

historia

muzyka

matematyka

technika

j. polski

 

 

 

 

 

 

klasa V

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

historia

plastyka

j. polski

matematyka

j. angielski

wych. – fiz.

religia

j. polski

geografia

technika

j. polski

muzyka

j. niemiecki

matematyka

informatyka

biologia

 

klasa VIb

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

historia

j. polski

j. niemiecki

religia

matematyka

plastyka

j. angielski

j. polski

biologia

wych. – fiz.

 

geografia

j. polski

technika

matematyka

muzyka

informatyk

 

Klasa VIa

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

biologia

j. polski

plastyka

religia

historia

matematyka

muzyka

geografia

j. polski

j. angielski

 

j. polski

technika

wych. – fiz.

matematyka

informatyka

j. niemiecki

 

plan lekcji klasy I-III

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

ed.wczesnoszk.

j. angielski

ed inform.

ed.wczesnoszk.

j. niemiecki

wych. - fiz.

ed.wczesnoszk.

ed.wczesnoszk.

ed. plastyczna

 

ed.wczesnoszk.

ed.wczesnoszk.

ed. muz.

ed.wczesnoszk.

religia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Wspieranie rozwoju dziecka przez zabawy i ćwiczenia. Praca indywidualna z dziećmi. Zabawy swobodne, spontaniczne, zabawy muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.
Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.
Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.
Działania plastyczno- konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zajęcia umuzykalniające, sprawnościowe. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne.
Przygotowanie do obiadu. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i estetyki.
Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców podnoszących jego kompetencje i umiejętności. Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo-rozluźniających. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej poprzez czytanie książek, gry i zabawy .

INFORMACJA
Wszystkie dzieci zgłoszone w trakcie rekrutacji do Publicznego Przedszkola i do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku na rok szkolny 2020/2021 zostały zakwalifikowane.
Rodzice, którzy chcą jeszcze zapisać własne dziecko proszę o kontakt e-mailowy sppjanik@poczta.onet.pl
Dyrektor - Anna Buczkowska.

DLA ÓSMOKLASISTÓW !!!
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

KOMUNIKAT!!!
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkole.
Wszelkie informacje o formach pracy, sposobie komunikacji w poszczególnych klasach z wychowawcami i nauczycielami zostały przekazane Rodzicom w porozumieniu z przewodniczącą Rady Rodziców. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt ze szkołą.

KOMUNIKAT!!!
• Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej w Janiku i w Publicznym Przedszkolu w Janiku będą zawieszone na 2 tygodnie;
• 12 i 13 marca 2020r to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze tylko dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu; Gimbus szkolny w tych dniach nie kursuje.
• od poniedziałku, 16 marca 2020r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
Rodzicu,
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole.
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu, miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

    

                            

Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego w Tenisie Stołowym

więcej

X Edycja Konkursu na Prezentację Multimedialną

więcej

Wizyta Uczniów i Nauczycieli z ZDZ w Ostrowcu Św.

   więcej

Walentynki

więcej

Renowatoria

więcej

Spotkanie z policjantem - pogadanka

więcej

  

Zabawa Karnawałowa

więcej

Dzień Babci i Dziadka

 więcej

Podziękowania dla szkoły za akcję "BOHATERON"

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego

więcej

II Runda Ligi Szkolnej Tenisa Stołowego

  więcej

        

Warsztaty profilaktyczne

więcej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

więcej

Wspólne Kolędowanie

więcej

Uroczyste Świąteczne Spotkanie w Publicznym Przedszkolu

Bo w nas jest moc

 więcej

Mikołajkowe Odwiedziny Burmistrza

więcej

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

więcej

Innowacja Pedagogiczna

więcej

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

więcej

Mikołajkowy wyjazd do kina

 więcej

Mikołajki

więcej

VI Turniej Mikołajkowy Piłki Ręcznej Dziewcząt

 więcej

Konkurs KRUS

więcej

Ubieranie Choinki na Rynku w Kunowie

 więcej

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny

w Janiku, ul. Szkolna 27; 27-415 Kunów

 więcej

 

Wydarzenia rok szkolny 2018/2019, 2019/2020 więcej

Wydarzenia - rok szkolny 2016/2017 więcej

               

Wydarzenia - rok szkolny 2017/2018 więcej

Wydarzenia - rok szkolny  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016   więcej

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę

www.cke.gov.pl #egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny
  Janik, ul. Szkolna 21
  27-415 Kunów
 • /fax 41 26 11 225

Galeria zdjęć