• Uczeń z pasją
  05.12.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Uczeń z pasją.

 • Konkurs "Dla Niepodległej"
  26.11.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Konkurs "Dla Niepodległej".

 • - Obrazek 1

      ZS-P w Janiku jest szkołą położoną na terenie wiejskim, rokrocznie uczy się w niej ponad stu uczniów. W nowoczesnym budynku znajdują się w pełni wyposażone sale lekcyjne, biblioteka, pracownia internetowa i stołówka. Uczniowie pracują w przyjaznej atmosferze sprzyjającej poszerzaniu swoich zainteresowań i talentów. Rokrocznie uczestniczą w różnorodnych konkursach i zawodach zajmując wysokie lokaty, również w etapach wojewódzkich. Biorą udział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym, wycieczkach i spektaklach teatralnych. Nadrzędnym celem pracy szkoły i przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka pochodzącego ze środowiska wiejskiego. Grono nauczycieli to specjaliści poszczególnych przedmiotów posiadający stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, młodsi stażem zdobywają kolejne stopnie awansu. Szkoła poza nauką zapewnia również opiekę, zwłaszcza dzieciom z rodzin ubogich. Uczniowie biorą też udział w zajęciach pozalekcyjnych.

        Ściśle współpracujemy z Nadleśnictwem w Ostrowcu Świętokrzyskim, ponieważ szkołę otaczają piękne lasy. Od wielu lat opiekujemy się lokalnymi miejscami pamięci narodowej- krzyże upamiętniające wydarzenia historyczne i pomnik partyzantów walczących w II wojnie światowej. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno- Przedszkolny
  Janik, ul. Szkolna 21
  27-415 Kunów
 • /fax 41 26 11 225

Galeria zdjęć