Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku, ul. Szkolna21; 27-415 Kunów

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: rodo@kunow.pl lub

tel. 412613174

3. Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych w przepisach prawa - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania wynikającego z przepisów prawa

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. Podanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest dobrowolne

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno- Przedszkolny
    Janik, ul. Szkolna 21
    27-415 Kunów
  • /fax 41 26 11 225

Galeria zdjęć